Lapuan Virkiän yleisurheilun arvot:

  • PRIIMA TOIMINTA
  • VAHVA SEURAHENKI
  • REILU MEININKI
  • AVOIMUUS
  • KASVUN TUKEMINEN KANNUSTAEN

Miten arvot näkyvät seuran toiminnassa:

PRIIMA TOIMINTA

Kaiken toiminnan kantavana ajatusmallina on, että jokainen tekee aina parhaansa. Seuran toimintaa kehitetään jatkuvasti. Tämä tarkoittaa mm seuran toiminnan jatkuvaa analyyttistä tarkastelua ja parempien toimintamallien etsimistä.

  • Valmentajat, ohjaajat ja muut seuratoimijat kehittävät jatkuvasti osaamistaan mm. koulutuksella ja itse opiskelemalla tai toisilta oppimalla.
  • Urheilijat tekevät harjoituksissa ja kilpailuissa aina parhaansa.

VAHVA SEURAHENKI

  • Urheilijat, valmentajat, muut seuratoimijat ja urheilijoiden vanhemmat tekevät yhteistyötä, jossa vallitsee kannustava, toisia kunnioittava, positiivinen ja kiitollinen ilmapiiri.
  • Lapuan Virkiä on seura, jota ylpeänä edustetaan.
  • Joukkuekisoissa urheilijat ovat valmiita seuran ja joukkuekavereiden puolesta kilpailemaan myös lajeissa, jotka eivät ole urheilijalle kaikkein parhaita ja mieluisimpia.

VAHVA SEURAHENKI

Seurassa toimitaan reilusti, rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaikkia kohtaan; kilpailuissa, harjoituksissa, kisamatkoilla, joukkuevalinnoissa, valmennustukien jaossa jne. … koskee kaikkia urheilijoita, valmentajia, toimitsijoita ja seurajohtoa, mutta myös urheilijoiden vanhempia.

AVOIMUUS

Jaoston päätöksenteossa ja kaikessa toiminnassa pyritään avoimuuteen.

KASVUN TUKEMINEN KANNUSTAEN

Tuetaan lasten ja nuorten kasvamista ja urheilun harrastamista kannustavassa ilmapiirissä, jossa jokainen urheilija voi edetä rauhassa omalla tasollaan - joko harrastellen tai huipulle tavoitellen.

Tuetaan kaikissa harjoitusryhmissä myönteisen ilmapiirin syntymistä.

Urheilijoiden, valmentajien, seuratoimijoiden ja urheilijoiden vanhempien tulee toimia seuran arvojen mukaisesti.