YLEISURHEILUJAOSTON KOKOUS 31.10.2021 ALANURMON KOULULLA

Kokous alkoi klo 15 ja päättyi klo 19.25

Paikalla Marko Kivimäki pj. Riitta Veikkola siht., Pasi Louko, Hannu Tuuri, Maria Välimäki, Niko Suokko

  • Ilmoitusluonteiset asiat

- Budjettinäkymät

- Taloustilanne

- Yleisurheiluklubin ensimmäinen tapaaminen 20.11. klo 15

- SM 2023 tiimoilta ensimmäinen järjestelykokous pidetty AU:n ja KuKu:n kanssa. Tässä vaiheessa kartoitusta toimitsijoista ja hahmottelua vastuualueista.

  • Palkitsemisperiaatteet

Keskusteltiin palkittavien perusteista ja todettiin tarve palkintomäärän tiivistämiselle. Tavoitteena 1-2 palkintoa/urheilija lähinnä parhaan saavutuksen mukaan. Seuraliigan pistetaulukolle päässeille urheilijoille päätettiin ensi vuonna järjestää erillinen tilaisuus esim. ruokailun merkeissä.

Urheilu- ja harjoitustoiminnan linjaukset

Toiminnan näkyväksi selkänojaksi esiteltiin Pasin laatima linjaus, jossa määritellään ja perustellaan harjoitustoiminnan sisältöjä. Dokumentti seurailee SUL:n määrittelemiä sisältöjä juniorivalmenuksen perusteiksi. Linjaus julkaistaan kotisivulla marraskuun aikana.

  • Jaoston kokoonpano 2022 ja toimenkuvat

Todettiin, että valtaosin jaosto pysyy ennallaan ja vastuualueet samoin. Harjoitustoiminnassa jaotellaan ryhmät valmennuspäällikön, nuorisovalmennus- ja juniorivalmennuspäällikön alaisuuteen. Toimenkuvia tarkennetaan, kun jaosto saa lopullisen muotonsa.

  • Yleisurheilusanomat 2/2021

Tarkasteltiin sisältösuunnitelmaa ja päätettiin aineistopäiväksi 14.11. Lehden julkaisu issuu -alustalla marraskuun lopulla.

  • Vuosikalenteri

Jaetaan driveen totutusti listaus, johon merkitään tavoitetut mainostajat. Mainosmyyjät merkitsevät listaan kontaktoimansa tahon, mielellään jo etukäteen päällekkäisiä yhteydenottoja vältellen.

Ilmoitushinnat pidetään viime vuoden tasolla. Pj. koostaa kuvat ja hoitaa materiaalin painopaikkaan.

  • Valmennustuet

Päätettiin jatkaa vuoden 2021 mallilla, eli henkilökohtaisen SM-mitalin saaneilla tuen määrittelyssä huomioidaan sekä saavutus että tulos. Muilla se, kummalla saavutettava tuki on suurempi. Lisäksi tehdään tukiurheilijoiden kanssa valmennustukisopimus, jossa määritellään edellytykset tuen saamiseksi. Henkilökohtaisille SM-mitalisteille päätettiin luovuttaa kilpailuasu joka toinen vuosi veloituksetta.

  • Muut asiat

- Kulukorvausten hakulomakkeet on ajantasaistettu ja siirretään kotisivulle loppuvuoden aikana.

- Toimintakäsikirjaa on päivitetty ja päivitetään edelleen. Uusi versio julkaistaan kotisivulla marraskuun aikana.

- Virkiän suosittuja sukkia tilataan keväällä lisää.

- Harjoitusryhmämaksujen maksamista pyritään aikaistamaan eräpäivän kautta ja mahdollistamalla maksu esim. korttipäätteellä. Käytäntö vaatii vielä hiomista.

- Patruuna Areenan käytöstä käytiin keskustelua ja todettiin ajoittain toistuvat varatun alueen häiriöt. Areenan muiden käyttäjien kanssa on käyty keskusteluja ja toiveita on tilanteen paranemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Tarvittaessa harjoituksissa on mukana henkilö valvomassa työrauhaa.

  • Seuraava kokous

12.1.2022 Alanurmon koululla klo 18

Puheenjohtaja ei taaskaan muistanut kiittää osallistujia aktiivisesta osallistumisesta pitkähkön asialistan käsittelyssä. Kiitos.