Yleisurheilujaoston kokous Alanurmon koululla 26.10.2022

Kokous alkoi klo 18.15 ja päättyi klo 20.48

Paikalla: Marko Kivimäki, Pasi Louko, Niko Suokko, Hannu Tuuri, Maria Välimäki, Riitta Veikkola

Poissa: Unnukka Heinäheimo, Anniina Alakarhu

1. Ilmoitusasiat

 • Keskusteltiin pidetystä Areena-palaverista. Säännöt päivitetty ja edelleen tärkeää, että kunnioitetaan varattuja harjoitusvuoroja.
 • Todettiin päätöstilaisuuden toteutuksen ja sen jälkeen järjestetyn ruokailun toimitsijoille olevan hyvä käytäntö myös jatkossa. Päätöstilaisuuden ajankohta voisi olla viikkoa ennen koulujen syyslomaviikkoa.
 • Toimintakäsikirja päivitetään valmennustukien osalta vastaamaan nyt myönnettyjen tukien perusteita.
 • Seuralehti 2/2022 ilmestyy loppuvuodesta.

2. Seuratukihakemus

 • Ministeriöltä haettavaa seuratukea varten on osallistuttu järjestettyyn webinaariin ja hahmoteltu haettavan tuen suuruutta ja käyttöä. Pääseuran kanssa pitää varmistaa kevätkokouksessa sovittu linjaus. Asiaan palataan marraskuussa.

3. Vuosikalenteri

 • Drivessä on pohjat valmiina, kuvia on siirretty kuukausille ja marraskuun loppuun mennessä tulisi mainokset olla myytyinä. Mainoshinnat samat kuin edellisessä kalenterissa.

4. Kaupungin palkitsemiset

 • Marraskuun loppuun mennessä stipendihakemukset stipendisäännön mukaan. Pääseuran palkittaviksi ehdotukset tuonnempana.

5. Jaoston kokoonpano 2023

 • Jaosto pääosin jatkaa, uusia tekijöitä on saatu lisäksi hyvin mukaan. Tarkentuu loppuvuoden aikana.

6. Muut asiat

 • Tavoitteena Suomisportin käyttö esim. yu-koulumaksuissa.
 • Seuravaatteiden maksut tulevaisuudessa pankkikortilla tai valmennustuen kautta.
 • Sm-mitalistit saavat joka toinen vuosi seuran kilpailuasut. Pidetään kirjanpitoa minä vuonna kukin mitalisti asut saa.
 • Yhteistyötä muiden jaostojen kesken on tulossa ja suunnitteilla.