Lapuan Virkiän suunnistuksen tärkeimmät arvot ovat:

Yhteisöllisyys

 • Jokainen seuran jäsen on tärkeä
 • Arvostamme toiminnassa mukana olevien työtä ja osoitamme sen kiittämällä ja palkitsemalla
 • Tuemme lasten ja aikuisten yhteistä suunnistusharrastusta
 • Olemme kaikki yhteistä Virkiä-perhettä

Iloisuus ja positiivisuus

 • Suunnistus on yhteinen asia, joka tuo iloa seuratoiminnassa mukana oleville
 • Olemme iloisia henkilökohtaisista ja yhteisistä onnistumisista
 • Onnistumiset syntyvät positiivisessa ilmapiirissä, kaikilla tasoilla

Kasvatus ja urheilullisuus

 • Ohjaamme lapsia urheilullisiin ja terveellisiin elämäntapoihin
 • Haluamme tarjota turvallisen ja kannustavan toimintaympäristön, joka tukee lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä
 • Toimimme jokainen hyvänä esimerkkinä

Tavoitteeellisuus ja kehittyminen

 • Kannustamme lapsia ja nuoria asettamaan tavoitteita, pieniä ja suuria.
 • Kehitämme jatkuvasti seuran toimintaa ja valmennusta
 • Kaikella tekemisellä on tarkoitus, joka tähtää asetettuihin tavoitteisin

Avoimuus

 • Seuran toiminta on avointa, rehellistä ja johdonmukaista
 • Tiedotus on aktiivista ja vuorovaikutuksellista
 • Jokaisella on mahdollisuus tulla mukaan ja vaikuttaa seuran toimintaan

Pitkäjänteisyys

 • Suunnitelmallisella toiminnalla varmistamme seuratyön jatkuvuuden ja toiminnan erinomaisen laadun
 • Pitkäjänteisyys näkyy hyvästä taloudenhoidosta valmennukseen
 • Toimimme vastuullisesti, sitoutuneesti ja arvojemme mukaisesti