Tävlingsinbjudan

Öppen nationell 2-dagars orienteringstävling, Lappo Hellanmaa 30.- 2.5.2021

Klasser: H21A, C, H12, H13, H14-H80, H12TR, H10RR, H8RR, H8RRS

D21A, C, D12, D13, D14-D70, D12TR, D10RR, D8RR, D8RRS.

Motionsklasserna A, B, C och RRS. Anmälan på plats.

Deltagaravgifter och priser: H/D8-14: 12 €/dag, H/D16-18: 15 €/dag och övriga klasser 19 €/dag. Betalas samtidigt men anmälningarna via IRMA. Fina priser enligt totalresultaten. I juniorklasserna (H/D8-14) delas priser ut för varje dag

Banor, terräng och kartor: På lördag: medeldistanstävling med uppskattade segertider H/D21 35min. På söndag: långdistanstävling med uppskattade segertider H21 70min och D21 60min. Utskriftskarta 4/2022 i A4 och A3 format i skala 1:10 000 eller 1:7500. Terrängen är öppen bergsterrängen samt en del mer traditionell och mångfaldig sydösterbottnisk terräng. Kartläggning Timo Joensuu och Janne Weckman 4/2022. Kartan finns i ett plastfodral. Kontrollangivelserna är utskrivna på kartan.

Emit-stämpling: Emit-brickans nummer skall meddelas i samband med anmälning. För anmälningar utan emit-nummer reserveras hyres brickor (5 €). Emit-nummerbyte vid infon till ett pris på 2 €.

Anmälning: Senast måndagen den 25.4.2022 kl. 24.00 via IRMA.

Efteranmälan: Senast onsdagen den 27.4.2022 kl. 24.00 mot en 50% förhöjd avgift via IRMA.

Skyltning och tävlingscentral: Skyltning på tävlingsdagen fr.o.m. kl.8.00 till tävlingscentralen från riksväg 16 ca 11 km från Lappo mot Vasa. Från riksvägen är det cirka 5 minuters körtid. Tävlingscentralen i terrängförhållanden. Avståndet från parkeringen till tävlingscentralen max 1500m.

Första start: På lördagen kl. 12.00. På söndagen kl. 11.00. Motinsklasserna kl. 12.15 - 13.30 (på lördagen) och kl. 11.15 - 12.30 (på söndagen).

Tvätt och omklädning: Tvättrummen öppnas inte för de tävlande, omklädning i terrängförhållanden.

Starttider: Startlistan finns på Lapuan Virkiäs hemsida http://www.lapuanvirkia.fi/suunnistus

Organisation: Tävlingsledare Juha Sippola, banläggare Juha Nivukoski, kontrollant Arto Puro-Aho, YKV.

Övernattnings alternativ:

Hotell Simpsiönkullas: www.simpsionkullas.fi

Hotell Lapuahovi: 06 4337300 tai varaukset@lapuahovi.fi . www.lapuahovi.fi

Simpsiön mökkikylä: 044 9767 288, info@simpsionmokit.fi . www.simpsionmokit.fi

Välkommen till de nationella vår tävlingarna i Lappo!

Lapuan Virkiä / orienteringssektionen