Tävlingsinbjudan

Öppen nationell 2-dagars orienteringstävling, Lapua Ritavuori 1 - 2.5.2021

Klasser: H21A, C, H12, H13, H14-H80, H12TR, H10RR, H8RR
D21A, C, D12, D13, D14-D70, D12TR, D10RR, D8RR.

Deltagaravgifter och priser: H/D8-14: 10 €/dag, H/D16-18: 14 €/dag och övriga klasser 18 €/dag. Betalas samtidigt men anmälningarna via IRMA. Fina priser enligt totalresultaten. I juniorklasserna (H/D8-14) delas priser ut för varje dag

Banor, terräng och kartor: På lördag: medeldistanstävling med uppskattade segertider H/D21 35min. På söndag: långdistanstävling med uppskattade segertider H21 70min och D21 60min. Utskriftskarta 4/2021 i A4 och A3 format i skala 1:10 000 eller 1:7500. Ritavuoriterrängen är öppen bergsterrängen med god framkomlighet med en del an banan är en mer traditionell sydösterbottnisk terräng. Kartläggning Timo Joensuu 4/2021. Kartan finns i ett plastfodral. Kontrollangivelserna är utskrivna på kartan.

Emit-stämpling: Emit-brickans nummer skall meddelas i samband med anmälning. För anmälningar utan emit-nummer reserveras hyres brickor (5 €). Emit-nummerbyte vid infon till ett pris på 2 €.

Anmälning: Senast tisdagen den 27.4.2021 kl. 24.00 via IRMA.

Efteranmälan: Senast torsdagen 29.4 kl. 24.00 mot en 50% förhöjd avgift via IRMA.

Skyltning och tävlingscentral: Skyltning på tävlingsdagen fr.o.m. kl. 8.00 till tävlingscentralen från Simpsiövägen samt från riksväg 16, varifrån det är cirka 3 minuters körtid. Tävlingscentralen vid Ritavuoris skola (Ritasalontie 1). Parkering vid tävlingscentralen.

Första start: På lördagen kl. 12.00. På söndagen kl. 11.00.

Tvätt och omklädning: Tvättrummen öppnas inte för de tävlande.

Starttider: Startlistan finns på Lapuan Virkiäs hemsida http://www.lapuanvirkia.fi/suunnistus

Organisation: Tävlingsledare Juha Sippola, banmästare Juha Nivukoski, kontrollant Arto Puro-Aho, YKV.

Övernattnings alternativ:
Hotell Simpsiönkullas: www.simpsionkullas.fi
Hotell Lapuahovi: 06 4337300 tai varaukset@lapuahovi.fi . www.lapuahovi.fi
Simpsiön mökkikylä: 044 9767 288, info@simpsionmokit.fi . www.simpsionmokit.fi

Välkommen till de nationella vår tävlingarna i Lapua!

Lapuan Virkiä / orienteringssektionen