Lisää vapaaehtoisia tarvitaan valmennukseen, valmentajien tuuraamiseen tai vaikkapa sosiaalisen median ylläpitoon mukaan, jotta jaoston toimintaa voidaan kehittää eteenpäin. Toimintaan voi liittyä mukaan pienellä kynnyksellä, koska esimerkiksi pienen altaan alkeisryhmien ohjaaminen ei vaadi uintitaustaa. 

Ilmoittaudu kilpailuihin tällä lomakkeella. Ilmoita toivotut kisamatkat. Lopullisen päätöksen uitavista matkoista tekee valmentaja.

Ilman perusteltua syytä (sairaus, lääkärintodistus) perutuista tai perumatta jätetyistä starteista jaosto perii maksun uimarilta.