Ilmoittaudu kilpailuihin tällä lomakkeella. Ilmoita toivotut kisamatkat. Lopullisen päätöksen uitavista matkoista tekee valmentaja.

Ilman perusteltua syytä (sairaus, lääkärintodistus) perutuista tai perumatta jätetyistä starteista jaosto perii maksun uimarilta.
Lisää vapaaehtoisia tarvitaan valmennukseen, valmentajien tuuraamiseen tai vaikkapa sosiaalisen median ylläpitoon mukaan, jotta jaoston toimintaa voidaan kehittää eteenpäin. Toimintaan voi liittyä mukaan pienellä kynnyksellä, koska esimerkiksi pienen altaan alkeisryhmien ohjaaminen ei vaadi uintitaustaa. 

 Lomake sulkeutuu 31.05.2021 12.00
Jokaiselle alaikäiselle uimarille tulee rekisteröidä vähintään yksi huoltaja mahdolliseen sairastapaukseen tai muuhun uimariin liittyvää yhteydenottoa sekä laskutusta varten. 

Tämä lomake on jo ryhmiin liitettyjen uimareiden sekä heidän huoltajien rekisteröintiä varten.