Viestijoukkueiden valintaperiaatteet käydään läpi ja niistä keskustellaan kauden alussa yhteisesti urheilijoiden kanssa. Valinnat tehdään sovittujen kriteerien mukaisesti huomioiden henkilökohtaiset, viesti- ja yönäytöt sekä roolitus, urheilijoiden toiveet ja valmennuksen näkemys huomioiden.

Ajantasaiset valintaperusteet löytyvät Jopoxin materiaalikansiosta.