Joukkue

Hurskainen Ville
Ikola Leevi
Ikola Topi
Isotalo Leevi
Levy Lenni
Mäkelä Eetu
Mäkelä Lauri
Reinikainen Niklas
Reinikainen Roope
Salo Jaakko
Tuovila Max
Västinsalo Veikko
Yli-Kuivila Taavi
Ylihärsilä Dani

Toimihenkilöt