Joukkue

Aho Kasperi
Koivuluoma Eeli
Lassila Oliver
Murtomäki Sasu
Myllykangas Ville
Niemistö Topias
Paussu Kasperi
Saunamäki Eemil
Suokko Joona
Åttman Nooa
Kurunsaari Otto
4
Reinikainen Roope
6
Palojärvi Juho
9
Salo Jaakko
11
Murtomäki Jose
13
Hämäläinen Lenni
19
Haatainen Sumu
21
Rientonen Eetu
23
Toivonen Aidan
25
Kangas Eetu

Toimihenkilöt