Nimi, ikä ja lem­pi­ni­mi:

Mir­ka Rin­ta­mä­ki, 25-vuo­ti­as. Lem­pi­ni­miä on ker­ty­nyt muu­ta­ma. Ylei­sim­mät on Mirt­si tai Mir­ri.

Mis­sä olet syn­ty­nyt ja kas­va­nut?

Sei­nä­jo­el­la ja Nur­mos­sa kas­va­nut.

Vah­vuu­te­si pe­sä­pal­loi­li­ja­na?

Mo­ni­puo­li­suus

Ura­si haus­kin pu­ku­kop­pi­per­soo­na?

Em­mi Pip­po­la

Lem­pi­mu­siik­ki­si?

Kaik­ki­ruo­kai­nen

Ke­net elä­vän tai kuol­leen ha­lu­ai­sit ta­va­ta?

Usain Bolt. Vaik­ka ker­ran Thai­maas­sa sen pe­räs kä­ve­lin­kin!

La­pu­al­ta ha­lu­ai­sin vie­raal­le esi­tel­lä...

Mei­dän tu­le­vaa puk­ka­ria Pis­ko-Aree­nal­ta. Tu­lee var­mas­ti ole­maan nä­ke­mi­sen ar­voi­nen!

Lem­pi­kir­ja­si tai elo­ku­va?

Ei ole mi­tään yh­tä tiet­tyä, mut­ta jos nyt joku täy­tyy vas­ta­ta niin elo­ku­va Lain­kuu­li­ai­nen kan­sa­lai­nen.

Vir­kiä 2018 on...?

Mo­ni­puo­li­nen, voi­ton­tah­toi­nen ja pe­rik­si­an­ta­ma­ton! Plus viih­dyt­tä­vää kat­sot­ta­vaa mm. Jen­na Kam­mi-Rah­nas­ton luk­ka­ris­how!