Nimi, ikä ja lem­pi­ni­mi:

Ja­net­te Le­pis­tö, 22-vuo­ti­as, Jane, Lene

Mis­sä olet syn­ty­nyt ja kas­va­nut?

Ai­to la­pu­a­laa­nen

Vah­vuu­te­si pe­sä­pal­loi­li­ja­na?

Voit­ta­mi­sen halu

Ura­si haus­kin pu­ku­kop­pi­per­soo­na?

Timo Kan­kaan­pää

Lem­pi­mu­siik­ki­si?

Vaih­tuu fii­lik­sen mu­kaan

Ke­net elä­vän tai kuol­leen ha­lu­ai­sit ta­va­ta?

--

La­pu­al­ta ha­lu­ai­sin vie­raal­le esi­tel­lä...

Pis­ko-Aree­nan.

Lem­pi­kir­ja­si tai elo­ku­va?

Aki Hint­sa: Voit­ta­mi­sen ana­to­mia.

Vir­kiä 2018 on...?

Yh­te­näi­nen, pe­rik­si­an­ta­ma­ton ja näl­käi­nen.