Nimi, ikä ja lem­pi­ni­mi:

Eve­lii­na Top­pa­ri, 25-vuo­ti­as, lem­pi­ni­met Eve ja Ir­ma.

Mis­sä olet syn­ty­nyt ja kas­va­nut?

Moon syn­ty­ny ja kas­va­nu La­pu­an Ri­ta­kal­li­ol­la.

Vah­vuu­te­si pe­sä­pal­loi­li­ja­na?

Vai­kei­den heit­to­jen kiin­ni­ot­to.

Ura­si haus­kin pu­ku­kop­pi­per­soo­na?

Tä­hän on vaan yks vas­taus: Em­mi Pip­po­la.

Lem­pi­mu­siik­ki­si?

Ha­loo Hel­sin­ki ja Juha Ta­pio.

Ke­net elä­vän tai kuol­leen ha­lu­ai­sit ta­va­ta?

Mie­len­kiin­tois­ta olis ol­lut ju­tel­la Step­hen Haw­kin­gin kans­sa.

La­pu­al­ta ha­lu­ai­sin vie­raal­le esi­tel­lä...

Simp­si­ön luon­to­po­lut.

Lem­pi­kir­ja­si tai elo­ku­va?

Täl­lä het­kel­lä lemp­pa­ri on Dan Brow­nin Al­ku.

Vir­kiä 2018 on...?

Pe­rik­si­an­ta­ma­ton, mut­ta pil­ke sil­mä­kul­mas­sa täy­sil­lä pe­laa­va jouk­kue.