Nimi, ikä ja lem­pi­ni­mi:

Em­mi Vii­ta­la, 28-vuo­ti­as ja Em­mi Vee

Mis­sä olet syn­ty­nyt ja kas­va­nut?

Sei­nä­jo­el­la syn­nyt­ty, mut­ta La­pu­al­la tie­ten­kin kas­vet­tu

Vah­vuu­te­si pe­sä­pal­loi­li­ja­na?

Näil­lä pe­li­vuo­sil­la vis­si­hin ko­ke­mus al­kaa ol­la vah­vuus

Ura­si haus­kin pu­ku­kop­pi­per­soo­na?

Em­mi Pip­po­la (Timo Kan­kaan­pää eri­no­mai­se­na kak­ko­se­na)

Lem­pi­mu­siik­ki­si?

Ta­pi­on Ju­his­ta

Ke­net elä­vän tai kuol­leen ha­lu­ai­sit ta­va­ta?

Ju­han tie­tys­ti ^ ;)

La­pu­al­ta ha­lu­ai­sin vie­raal­le esi­tel­lä...

Toi­sen ko­ti­ni eli Pis­ko-Aree­nan

Lem­pi­kir­ja­si tai elo­ku­va?

Maa­ret Kal­lio: Lu­jas­ti lem­peä​​​​​​​