Nimi, ikä ja lem­pi­ni­mi:

Em­ma Ki­vi­nie­mi, 20-vuo­ti­as, El­ma, Ema

Mis­sä olet syn­ty­nyt ja kas­va­nut?

La­pu­al­la

Vah­vuu­te­si pe­sä­pal­loi­li­ja­na?

Heit­to­kä­si

Ura­si haus­kin pu­ku­kop­pi­per­soo­na?

Ri­to­lan Es­sin kans­sa ol­lut haus­ka jän­nit­tää

Lem­pi­mu­siik­ki­si?

Jos­kus rock, jos­kus is­kel­mä

Ke­net elä­vän tai kuol­leen ha­lu­ai­sit ta­va­ta?

Ole Ei­nar Björn­da­le­nin

La­pu­al­ta ha­lu­ai­sin vie­raal­le esi­tel­lä...

Ry­ti­lam­men Simp­si­öl­lä

Lem­pi­kir­ja­si tai elo­ku­va?

Poi­rot-kir­jat ja -elo­ku­vat

Vir­kiä 2018 on...?

täyn­nä sil­mien­pa­loa