Sosiaalisen median käyttö Lapuan Virkiässä

Sosiaalisen median käyttö Lapuan Virkiässä 1.1.2016 alkaen

Henkilöstö ja toimihenkilöt

Sosiaalinen media


Sosiaalinen media on tietoverkkoja hyödyntävä vuorovaikutteinen ja käyttäjälähtöinen viestinnän muoto, jossa luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sosiaalisen median palveluissa vietetään aikaa, jaetaan tietoa, kuvia, videoita, musiikkia ja mielipiteitä, tehdään yhteistyötä, jutellaan, pelataan ja verkostoidutaan.

Sosiaalisen median palvelut jaotellaankin niiden käyttötarkoituksen perusteella esimerkiksi verkkoyhteisöpalveluihin, sisällönjakopalveluihin, keskustelupalstoihin ja wikimäisiin yhteistyön tekemisen alustoihin.

Suomessa käytetyimpiä palveluita ovat Facebook, IRG-galleria, Suomi24, YouTube, Twitter, Wikipediat ja blogit.

Lapuan Virkiän toimihenkilö sosiaalisessa mediassa

Jos Virkiän toimihenkilö päättää osallistua sosiaaliseen mediaan, niin että on siellä kanssakäymisessä seuran nuorten ja lasten kanssa, silloin tämä aikuinen on selkeästi ottanut aikuisen/ammattiroolin sosiaalisessa mediassa. Tällöin on muistettava, että lapset ja nuoret näkevät sosiaalisessa mediassa myös aikuisten väliset keskustelut.

Tämä tarkoittaa sitä, että keskustelut ja muu toiminta sosiaalisessa mediassa tulee olla aivan samanlaista ja asianmukaista kuin esimerkiksi kentän laidalla harjoituksissa tai otteluissa. Verkkokeskustelussa on toimittava yhtä aikuismaisesti/ammattimaisesti kuin kasvokkain käytävässä keskustelussa sekä noudettava seuran aikuisten pelisääntöjä.

Suullisessa kommunikoinnissa toimivat vivahteet eivät lähtökohtaisesti toimi kirjallisessa viestinnässä. Humoristiseksi tarkoitettu viesti näkyy ilmeissä, eleissä ja äänenpainossa. Verkossa niiden välittäminen vastaanottajalle on vaikeampaa. Aikuisella on siten suuri vastuu, ettei nuori tulkitse sanomaa väärin.


Ohjeita, suosituksia ja vinkkejä Lapuan Virkiän toimihenkilöille verkossa toimimiselle

1. Varmista, että toimintasi verkossa on Lapuan Virkiän toimintaperiaatteiden ja arvojen, kuten suvaitsevuus, tasa-arvoisuus ja ihmisen arvostaminen mukaista.

2. Puutu pelisääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen esim. kielenkäyttö, kiusaamiseen tai johonkin muuhun epäilyttävään.

3. Jos olet epävarma asiasta, älä julkaise. Kysy toisen aikuisen mielipidettä.

4. Lapuan Virkiä suosittelee sitä, että toimihenkilöt harkitsevat tarkoin hyväksyvätkö joukkueensa nuoria kavereikseen Facebookissa. Usein on yksinkertaisempaa ja helpompaa pitää ”työrooli” ja vapaa-ajan rooli erillään toisistaan, kuten mm. monet opettajat toimivat oppilaidensa kanssa.

5. Aikuisten asiat ovat aikuisten asioita eikä niistä kannata keskustella lasten ja nuorten nähden tai kuullen.

6. On hyvä muistaa, että lukija ei välttämättä osaa arvioida, onko kirjaus toimihenkilön oma yksityishenkilön vai Lapuan Virkiän linjaus.

7. Jos esim. valmentaja pyytää pelaajaa Facebook-ystäväksi, pelaajan voi olla vaikea kieltäytyä vaikka haluaisikin. Valmentaja/pelaajasuhde voi sosiaalisessa mediassa olla haasteellinen. Facebookin kautta valmentajat ja pelaajat voivat saada toisistaan sellaista tietoa, jota muuten ei haluttaisi kertoa.

8. On hyvä muistaa, että joidenkin mielestä Virkiäläinen edustaa Lapuan Virkiää aina.

9. Älä jätä verkkoon sellaista, mihin et halua törmätä tulevaisuudessa − internetillä on pitkä muisti!

10. Mikä tahansa sosiaalisessa mediassa julkaistu voi päätyä laajasti julkisuuteen.

11. Harkitse, miten toimintasi sosiaalisessa mediassa vaikuttaa uskottavuuteesi toimihenkilöroolissasi ja mielikuvaan kyvystäsi hoitaa tehtäväsi tasapuolisesti.

Joukkueet

Lapuan Virkiä suosittelee ensisijaisesti jokaista joukkuetta hoitamaan tiedottamisensa seuran verkkosivujen joukkueen oman sivun kautta eikä sosiaalisen median kautta. On todennäköistä, että kaikkien lasten vanhemmat eivät halua liittyä käyttämään sosiaalisen median palveluita. Tällaisessa tapauksessa he olisivat eriarvoisessa asemassa tiedottamisen suhteen.

Sosiaalisen median käyttö Lapuan Virkiässä

Liitteet:
Sosiaalisen median käyttö Lapuan Virkiässä 010116.pdf

*) Voit tallentaa tai tulostaa liitteen klikkaamalla sen nimeä hiiren oikealla näppäimellä.